Teodor Manea

Departamentul pentru Științe Penale

Experienţă Profesională

Ministerul Public

Procuror în cadrul diferitelor structuri ale Ministerului Public – începând cu data de 01.06.2019 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. (Iulie 2010 – martie 2020)

Procuror șef birou – Biroul de recursuri penale în interesul legii – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. (Aprilie 2020 – septembrie 2020)

Procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (Octombrie 2020 – prezent)

Consiliul Superior al Magistraturii

Procuror detașat în cadrul Direcției Legislație Documentare și Contencios (Noiembrie 2017 – Decembrie 2019)

Carieră universitară şi activități de formare profesională

Facultatea de drept, Universitatea ”Titu Maiorescu” București. Lector universitar. Susținerea mai multor cursuri și seminarii în cadrul programelor de master ale facultății.
Facultatea de Drept, Universitatea ”Titu Maiorescu” București (Octombrie 2020 – prezent)

Asistent universitar. Susținerea activității de seminarizare la materiile Drept penal general și Criminalistică
Facultatea de Drept, Universitatea București (Octombrie 2014 – Septembrie 2020)

Asistent universitar asociat. Susținerea activității de seminarizare la materia Criminalistică (Octombrie 2018 – Decembrie 2018)

Școala Națională de Grefieri, Formator colaborator (Iulie 2018 –Prezent)

Activitate de voluntariat

Liderjust, Asocieţie formată din tineri profesioniști din domeniul juridic ce promovează leadershipul și inițiativa în justiție, atât individual în viața profesională, cât și împreună ca organizaţie (Octombrie 2014 – Februarie 2020)

Fundatia Codecs pentru leadership, Fundaţie creată de Codecs care livrează training-uri pentru elevi de liceu după modelul Codecs, Trainer (iunie 2006 – august 2008)

ARDOR (Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică), ONG focalizat pe dezvoltarea personală a tinerilor prin metoda dezbaterilor academice, Trainer (2002 – 2010)

Educaţie şi formare

Institutul Național al Magistraturii – Auditor de justiție (2008 – 2010)

Universitatea București – Școala doctorală – Drept penal special, cu tema: Infracțiunile electorale (2013 – 2016)

Universitatea București – Master – Științe penale (2009 – 2010)

Universitatea București – Facultatea de Drept (2004 – 2008)

Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Ploieşti – Ştiinţe sociale (2000 – 2004)

Leaders For Justice – în cadrul: Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer (2014 – 2015)

Peste 100 de zile de training pe teme de comunicare, vorbire în public, leadership, TOT etc. (2002 – prezent)

Activitate academică

 1. Participare la conferințe
 1. Conferințe naționale și internaționale:
 1. Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, Ediția a VIII -a, Dreptul românesc la 30 de ani de la prăbușirea comunismului, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 14 – 15 mai 2020, București, cu tema: „Considerații privind reglementarea percheziției corporale și a examinării fizice în codul de procedură penală, inclusiv a raportului dintre cele două procedee probatorii în legătură cu posibilitățile de cercetare a corpului persoanei.”
 2. Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, Ediția a VII-a, București, 09 – 10 mai 2019, Universitatea „Titu Maiorescu”, cu tema: „Probleme referitoare la pedeapsa amenzii în actuala reglementare penală.”
 3. Conferința internațională de criminalistică „Apariția și evoluția criminalisticii românești. Rolul și contribuția cercetării științifice în crearea și perfecționarea unor metode și mijloace tehnice criminalistice”, București, 23 octombrie 2018, Asociația criminaliștilor din România în parteneriat cu Universitatea „Titu Maiorescu”, cu tema: „Reconstrucția locului faptei în 3D sau drona la fața locului”
 4. Conferința internațională de Drept, Studii europene și Relații internaționale: „Dreptul Românesc: „Tradiție şi Vocație Europeană”, București, 17-18 mai 2018, Universitatea „Titu Maiorescu”, cu tema: „Infracțiunea continuată în contextul noului Cod penal”.
 5. Conferința internațională de Drept, Studii europene și Relații internaționale: Perspectivele Uniunii Europene, România la bilanț după un deceniu de la aderare”, București, 18-19 mai 2017, Universitatea Titu Maiorescu”, cu tema „Infracțiunea complexă în noul Cod Penal”.
 6. Conferința internațională de drept, studii europene și relații internaționale: „Perspectivele dreptului național și european în contextul provocărilor complexe ale societății contemporane”, București, 12-13 mai 2016, Universitatea Titu Maiorescu”, cu tema: „Votul prin corespondenţă și infracțiunile electorale”
 7. Conferinţa internaţională: „Dreptul între modernitate şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică” Bucureşti, 23-24 aprilie 2015, Universitatea „Titu Maiorescu” cu tema: „Votul prin corespondenţă”
 8. Conferința “Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researcher”, Craiova, 12-13 septembrie 2014, Universitatea din Craiova, cu tema: “Votul electronic, aspect relevante, considerații, perspective”
 9. Conferința “Tendințe actuale în dreptul public. Abordare juridică şi filosofică”, Ploiești 13 iunie 2014, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative şi Asociația Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) în parteneriat cu Societatea de Științe Juridice şi Administrative, cu tema: “Protecția drepturilor exclusiv politice, tendințe, preocupări, evoluții, în perspectiva schimbării legislaţiei penale în România”.
 10. Conferința “Reglementări fundamentale în noul Cod Penal şi în noul Cod de Procedură Penală” București, 3 – 4 aprilie 2014, Facultatea de Drept, Universitatea București, cu tema: „Rolul și atribuțiile procurorului în cadrul procesului penal, aspecte comparative între noua și veche legislație.”
 1. Lucrări științifice publicate
 1. Cărți
  1. Monografii:
 1. Dicționar român-englez de drept penal și drept procesual penal, Editura CH BECK, București, 2017, coautor.
 2. Infracțiunile electorale, Editura CH Beck, București, 2017.
 3. Acordul de recunoaștere a vinovăției, Editura Universul Juridic, București, 2015, coautor.
 1. Legislație/practică judiciară comentată
 1. Codul de procedură penală comentat, ediția a 3-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2017, coautor.
 2. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Comentată şi adnotată, Editura Hamangiu, București, 2017, coautor.
 3. Codul penal, Comentariu pe articole, Ediția a II-a, Editura CH Beck, București, 2016, coautor.
 4. Infracțiunile electorale, Jurisprudență rezumată şi comentată, Editura C.H. Beck, București, 2015.
 5. Codul penal, Comentariu pe articole, Editura CH Beck, București, 2014, coautor.
 1. Legislaţie adnotată şi culegeri de practică judiciară
 1. Codul penal si Legea de punere in aplicare. Actualizat 17 septembrie 2019, Editura Hamangiu, București, 2019
 2. Camera preliminară, Practică judiciară, Editura Hamangiu, București, 2017, coautor.
 3. Codul penal si 14 legi uzuale. Actualizat 6 martie 2017, Editura Hamangiu, București, 2017.
 4. Codul de procedură penală adnotat, Editura Rosetti Internațional, București, 2015, coautor.
 5. Drept penal substanțial. Aspecte recente din practica judecătoriilor bucureștene, Editura Universul Juridic, București, 2011.
 1. Suport didactic:
 • Tactică Criminalistică (I), Editura Universul Juridic, București, 2017, coautor.
 • Admitere INM. Culegere de teste pentru proba scrisa de verificare a cunoștințelor juridice Drept penal. Drept procesual penal, Editura Hamangiu, București, 2019, coautor.
 • Criminalistică, Teste Grilă, Editura Universul Juridic, București, 2017.
 • Criminalistică, Caiet de Seminar, Editura Universul Juridic, București, 2016, coautor.
 • Drept penal, Partea generală, Caiet de Seminar, Vol.I, Editura Hamangiu, București, 2015, coautor.
 • Drept penal, Partea Specială, Caiet de Seminar, Vol.I, Editura Hamangiu, București, 2015, coautor.
 • Teste grilă pentru examenele de an, licență și admitere în profesiile juridice. Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Drept procesual penal, Editura Hamangiu, București, 2015, coautor.
 1. Articole de specialitate
 1. Articole publicate în reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor Juridice:
 1. Unele consideraţii privind efectele îndepărtării sintagmei „la momentul prelevării mostrelor biologice’ din cuprinsul art. 336 alin. (1) C. pen., ca urmare a Deciziei nr. 732/2014 a Curţii Constituţionale asupra reglementării infracţiunilor privind circulaţia pe drumurile publice, Pandectele române, nr. 2/2020.
 2. Infracțiunea prevăzută de art. 32 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – scurte comentarii și sinteză de practică judiciară recentă, Revista Pro Lege, nr. 2/2020, pp. 192-221
 3. Justiția de tranziție. Noțiune, tipologii, modelul românesc, revista Pro Lege nr. 1/2020, pp. 95-115, coautor.
 4. Concise Comments on the romanian draft bill on searching for missing persons, Analele Universității „Titu Maoirescu”, nr.18/2019, pp. 154-165, coautor.
 5. Aspecte privind existența sau nu a unei condiții implicite de aplicare a dispozițiilor art. 374 C.proc.pen. în sensul necesității unei declarații exprese a inculpatului că nu contestă probele administrate în cursul urmăririi penale, Curierul judiciar nr. 10/2018.
 6. Interviul cognitiv, Curierul Judiciar nr.6/2017.
 7. Conducerea unui autovehicul neînmatriculat, Valoarea mijloacelor de probă, Apreciarea probelor, Notă la Decizia nr.370/02.03.2016 a Curții de Apel București, Secția a II-a penală, Curierul Judiciar nr.2/2017.
 8. Denunț formulat înainte de judecarea unei căi de atac. Aplicabilitatea art. 19 din Legea nr. 682/2002. Contestaţie la executare. Orice altă cauză de micşorare a pedepsei. Principiul legalităţii pedepsei C.A. Bucureşti, Secţia a II-a penală Decizia nr. 41/20.01.2015, Curierul Judiciar. Nr. 1/2016
 9. Redeschiderea procesului penal. Lipsa cercetării judecătoreşti. Aplicarea directă a Convenţiei europene a drepturilor omului. Curierul Judiciar nr.5/2015, coautor.
 10. Rolul şi atribuţiile procurorului în cadrul procesului penal, aspecte comparative între noua şi veche legislaţie, Analele Universității București, Seria Drept, Nr.1/2014
 11. The inobservance of the special conditions affined to the ballot box in the new penal code,Law Review, Volume IV, Issue 2, July-December, 2014
 12. Aplicabilitatea deciziilor pronunțate de Instanța suprema in recurs in interesul legii in materia infracțiunilor contra persoanei in contextul normelor noului Cod penal. Revista română de jurisprudență nr. 4/2013, coautor.
 13. Violarea confidenţialităţii votului în Noul Cod penal, cu referire la reglementările actuale. Curierul Judiciar nr.4/2013.
 14. Infractiunea de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale în legislatia actuala si viitoare. Curierul Judiciar. Nr. 12/2012
 15. Dreptul la informare, Revista de Drept Penal. Nr. 3/2012, coautor
 16. Infracțiunea de viol într-o nouă formulare, Revista de Drept Penal nr. 2/2012
 17. Natura juridică a rechizitoriului și sfera de aplicare a articolului 300 din Codul de procedură penală. Revista română de jurisprudență, nr. 2/2012.
 18. Revizuire. Lipsa chemării efective a petentului aflat în stare de detenție. Inexistența cercetărilor prealabile. Scoaterea cauzei de pe rol și retrimiterea la parchetul competent. Comentariu critic. Revista română de jurisprudență, nr. 6/2011.
 19. Prelungire arestare preventivă. Minor. Înregistrare tardivă a nașterii. Comentariu critic. Revista română de jurisprudență, nr.5/2011.
 20. Lipsa prezentãrii materialului de urmãrire penalã. Persoanã deținutã în altã țarã. Nulitate relativã. Restituire. Demersuri realizate pentru citarea învinuitului. Comentariu critic. Revista română de jurisprudență, nr.3/2011.
 1. Articole publicate în volumele unor conferinţe internaţionale:
 1. Considerations regarding the regulation of body search and physical examination in the code of criminal procedure, including the relationship between the two evidentiary proceedings in connection with the possibilities of investigating the person’s body, Volumul Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, Ediția a VIII -a, Dreptul românesc la 30 de ani de la prăbușirea comunismului, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 14 – 15 mai 2020, București,
 2. Issues regarding the fine punishment in our present day penal norms, VolumulConferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, Ediția a VII-a, București, 09 – 10 mai 2019, Universitatea „Titu Maiorescu”, coautor.
 3. The Continuing Offence in the Context of the New Penal Code, Volumul conferinţei internaţionale de drept, studii europene şi relaţii internaţionale: „Dreptul Românesc: Tradiție şi Vocație Europeană”, București, 17-18 mai 2018, Universitatea „Titu Maiorescu”, coautor.
 4. The Complex Offence in the New Penal Code, Volumul conferinței internaționale de drept, studii europene și relații internaționale: „Perspectivele Uniunii Europene, România la bilanț după un deceniu de la aderare”, București, 18-19 mai 2017, Universitatea „Titu Maiorescu” coautor.
 5. Votul prin corespondenţă și infracțiunile electorale, Volumul conferinței internaționale de drept, studii europene și relații internaționale: „Perspectivele dreptului național și european în contextul provocărilor complexe ale societății contemporane”, București, 12-13 mai 2016, Universitatea ”Titu Maiorescu”.
 6. Votul prin corespondență, Volumul conferinței internaționale „Dreptul între modernitate şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică” Bucureşti, 23-24 aprilie 2015, Universitatea „Titu Maiorescu”.
 7. Votul electronic, aspect relevante, considerații, perspective, Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers, Craiova, 12-13 September 2014, Volume 3: Doctoral research within Social and Humanistic Sciences.
 1. Alte activități
 1. Organizare de conferințe, simpozioane, mese rotunde:
 1. Membru al Comitetului de organizare al Conferinţei internaţionale: „Dreptul între modernitate şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică” Bucureşti, 23-24 aprilie 2015, Universitatea „Titu Maiorescu”.
 2. Membru al Comitetului de organizare al Conferinței internaționale de Drept, Studii europene și Relații internaționale: „Perspectivele dreptului național și european în contextul provocărilor complexe ale societății contemporane”, București, 12-13 mai 2016, Universitatea „Titu Maiorescu”.
 3. Membru al Comitetului de organizare al Conferinței internaționale de Drept, Studii europene și Relații internaționale: „Dreptul Românesc: „Tradiție şi Vocație Europeană”, București, 17-18 mai 2018, Universitatea „Titu Maiorescu”.
 4. Membru al Comitetului de organizare al Conferinței internaționale de Drept, Studii europene și Relații internaționale, Ediția a VII-a, București, 09 – 10 mai 2019, Universitatea „Titu Maiorescu”.
 5. Membru al Comitetului de organizare al Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, Ediția a VIII -a, Dreptul românesc la 30 de ani de la prăbușirea comunismului, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, 14 – 15 mai 2020, București.
 1. Participare în cadrul unor comisii de elaborare subiecte pentru examenele de admitere/absolvire a cursurilor de formare /definitivat/promovare în cadrul profesiilor juridice:
 1. Membru al comisiei de corectare la disciplina Organizare judiciară pentru concursul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii – promoția procurori – organizat în perioada septembrie – decembrie 2019.
 2. Membru al comisiei de soluționare a contestațiilor la materia Drept penal pentru Concursul de promovare a procurorilor pe funcții de execuție, organizat în perioada septembrie – octombrie 2019.
 3. Membru al comisiei de elaborare a subiectelor la examenul scris la materia drept penal, drept procesual penal – procurori, pentru Examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor, organizat în perioada noiembrie 2018 – martie 2019.
 4. Membru al comisiei de elaborare a subiectelor la materia organizare judiciară pentru Examenul de absolvire al Institutului Național al Magistraturii – promoția procurori, organizat în perioada octombrie – noiembrie 2018.
 5. Membru al comisiei de elaborare a subiectelor la materia drept penal și drept procesual penal pentru Examenul de absolvire al Institutului Național al Magistraturii – promoția procurori, organizat în perioada octombrie – noiembrie 2017.
 6. Membru al comisiei de elaborare a subiectelor la materia drept penal și drept procesual penal pentru Examenul de admitere în magistratură, organizat de Institutul Național al Magistraturii în perioada februarie – martie 2017.
 1. Participări în Proiecte de cercetare/Granturi/Burse accesate:
 • Proiect ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020” – Membru al grupului de experți pentru elaborarea „Ghidului de bune practici privind administrarea probatoriului în procesul penal”.
 • Proiect – Hercule – III Programme 2014-2020, Law Training and Studies, 2017, Promovarea protecției intereselor financiare ale UE prin susținerea acțiunilor statelor membre și ale instituțiilor europene în tranziția către Parchetul European, Membru al Grupului de lucru care a redactat Studiul cu privire la analiza și interpretarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2017/1939 în vederea operaționalizării în România a Parchetului European.
 • Facultatea de drept, Universitatea București – POSDRU, proiect strategic ID 133255 (2014), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Grup țintă, ce implică desfășurarea activităților specifice de cercetare, elaborare de lucrări, participare la conferințe naționale și internaționale.
 1. Dezbateri juridice
 • Dezbatere: „Egalitatea de arme procuror-avocat în faza de urmărire penală”, Bucureşti, 03.04.2019, http://www.juridice.ro.
 • Dezbatere: „Avem un cadavru, cum procedău?”, București, 01.10.2018, http://www.juridice.ro.
 • Dezbatere: „Modificările Codului de procedură penală”, Bucureşti, 27.06.2018, Emisiunea tv „Legal Point 82”, http://www.legalpoint.ro.
 • Dezbatere: „Secretul profesional în cursul urmăririi penale”, Bucureşti, 11.06.2018, http://www.juridice.ro.
 • Dezbatere „Cândva preliminară. Camera Decizia Curții Constituționale nr. 802/2017”. București, 12.02.2018, http://www.juridice.ro.
 • Dezbatere „Limitele avocatului și limitele judecătorului în camera preliminară” București, 30.10.2017, http://www.juridice.ro.
 • Dezbatere „Tânăr și neliniștit: magistratul la 30 de ani. Modificările Legilor Justiției” București, 11.09.2017, http://www.juridice.ro.
 • Dezbatere „1 leu – 1 abuz (În serviciu)”, București, 03.06.2017, http://www.juridice.ro.
 • Dezbatere „Penal tango: Recunoașterea vinovăției”, București, 29.05.2017, www.juridice.ro.
 • Dezbatere “Arestarea” 01.09.2014 http://www.juridice.ro
 • Dezbatere “Avocații în Noile Coduri Penale” București, 12.05.2014 http://www.juridice.ro.
 • Dezbatere “Anticamera judecății penale: Camera Preliminară” București, 14.04.2014, http://www.juridice.ro.
 1. Activitate conexă activității didactice:
 • Speaker la Conferința „Psihologia judiciară în procesul penal”, organizată de Editura Universul Juridic, București, 11 decembrie 2019, cu tema: „Probleme privind audierea în procesul penal”.
 • Speaker la Conferința „Introducere în magistratură”, organizată de ELSA București, Facultatea de Drept, Universitatea din București, 29 octombrie 2019.
 • Articol: T.Manea, A.-M. Boldiș, Scurte comentarii asupra proiectului de lege privind căutarea persoanelor dispărute, publicat pe http://www.juridice.ro la 15 august 2019.
 • Speaker la Conferința Litigators, cu tematica: Litigii penale, Societatea de Științe Juridice, București, 19 aprilie 2019 cu tema: Aspecte controversate privind amenda penală.
 • Speaker la Conferința „Nicolae Volonciu”, Ediția a V – a, Probleme dificile de Drept penal și Procedură penală; Drepturile omului în cursul urmăririi penale, Societatea de Științe Juridice, București, 23 martie 2018, cu tema: „Camera preliminară în lumina deciziilor recente ale Curții Constituționale.”
 • Membru în comisia de evaluare a susținerii interviului în cadrul proiectului “Interviuri Academice Simulate – Admiterea la INM”, organizat de Asociația Studenților în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea din București, 31 martie 2019.
 • Speaker la Conferința „Nicolae Volonciu”, Ediția a IV, cu tematica „Probleme dificile de Drept penal și Procedură penală; Corectarea codurilor penale de către Curtea Constituțională”, Societatea de Științe Juridice, București, 19 mai 2017 cu tema „Impactul deciziilor CCR asupra căii de atac extraordinare a revizuirii. Deciziile CCR nr. 506/2015, 126/2016 si 2/2017”.
 • Speaker în cadrul Proiectului Naţional de Criminalistică şi Criminologie, Ediţia a VII – a, 13, Bucureşti, 16 iulie 2018, organizată de Asociaţia Studenţilor la Psihologie si Ştiinţele Educaţiei (ASPSE), prelegere cu tema: Despre crima perfectă.
 • Membru al comisiei de jurizare în cadrul proiectului ”Interviuri academice simulate” organizat de Asociația Studenților în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea București, 25/26 martie 2017.
 • Speaker la Conferinței Naționale ” Justiția în România”, București, 25-26 aprilie 2016, ELSA București, pe tema “Soluții în lupta anticorupție”.
 • Formator în cadrul proiectului „Educaţie juridică. Program de formare cetăţenească în şcoli” dezvoltat de Liderjust şi Centrul Român de Politici Europene, septembrie – noiembrie 2015.
 • Membrul al comisiei de jurizare a Concursului de procese simulate – Drept penal, din data de 04.04.2015, organizat de ELSA Bucureşti, în colaborare cu Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept.
%d bloggers like this: