Cătălin Constantinescu-Mărunțel

The 1990s were about rediscovering the law, the 2000s about stabilizing it, the 2010s about improving it. The 2020s should be about interdisciplinary efforts.

Departamentul pentru Justiție de Tranziție și Teorie Juridică

Activitate academică

01 octombrie 2014 – prezent: asistent universitar asociat al Facultății de Drept a Universității din București la materiile Teoria Generală a Dreptului și Doctrine Juridice;

01 octombrie 2017 – prezent: doctorand în Drept Penal, Facultatea de Drept, Universitatea din București;

01 octombrie 2014 – 01 iunie 2015: Master în Drept Internațional Public, Facultatea de Drept a Universității din București;

01 octombrie 2010 – 01 iunie 2014: Licență, Facultatea de Drept a Universității din București

Afilieri academice

– Membru în Centrul de Teoria Generală a Dreptului și de Drepturi Noi din cadrul Facultății de Drept a Universității din București;

– Membru în Centrul de Acțiune, Resurse, Formare pentru Integritate Academică (CARFIA) al Universității din București.

Experiență profesională

– 19.09.2018 – 04.03.2020: Consilier Juridic (Contract Specialist Senior) în Societe Generale European Business Services;

– 04.12.2014 – 18.09.2018: Consilier Juridic în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului din România

Publicații:

– Coautor al părții de procedură penală pentru Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns. 2020. Vol. II – Drept penal, Drept procesual penal, ed. Universul Juridic, București, 2020.

Justiția de tranziție. Noțiune, tipologii, modelul românesc, coautor, alături de Teodor Manea, în Revista Pro Lege, nr. 1/2020, pag. 95 – 115.

– Coautor al părții de procedură penală pentru Admiterea in magistratura si in avocatura. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns. 2019. Vol. II – Drept penal, Drept procesual penal, ed. Universul Juridic, București, 2019.

– Coautor al secțiunilor dedicate decanilor Constantin Rarincesu, Grigore Rîpeanu și Ioan Ceterchi în coord. Flavius Baias, Paul Pop, Ștefan Bogrea, Vlad-Cristian Soare, Albumul decanilor, ed. Hamangiu, București, 2019.

– Coautor al părții de procedură penală pentru Admiterea în Magistratură și în Avocatură. Culegere de Subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns, Universul Juridic, București, 2018, pag. 352-358.

Aspecte privind evoluția legislației în materia executării pedepselor privative de libertate în perioada 1929-1969 în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Locuri ale suferinței: închisori, lagăre și colonii, vol. XIII, 2018, pag. 15-54.

Incidența dreptului european al drepturilor omului asupra instituției juridice a morții suspecte în contextul justiției de tranziție în Dreptul, nr. 12/2018, Lex Expert, pag. 179-193.

Romanian Transitional Criminal Justice: The story of five trials and a failure, secțiune în volumul colectiv Aleksandar Fatic, Klaus Bachmann and Igor Luybashenko (eds). Transitional Justice in Troubled Societies. London and New York: Rowman and Littlefield. 2018.

Concepția despre stat și drept a Sfântului Toma dAquino în Revista de Drept Public nr. 1/2016, Ed. Universul Juridic, 2016;

Aspecte privind evoluția pe cale doctrinară și convențională a noțiunii de crime împotriva umanității în Analele Universității București, Seria Drept, Ed. C.H. Beck, București, Septembrie 2015;

Ghidul de nesupunere civică pentru tineri, coautor alături de Ana-Maria Mărunțel, dezvoltat și publicat de Fundația SynergEtica, 2012.

Conferințe/seminare/prelegeri

– Conferința Internațională Online, „Homicide and Genocide. Interdisciplinary Perspectives on Lethal Violence, organizată de Institutul de Sociologie al Academiei Române în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, București, 23, 28-29 iulie 2020, lucrare: The possible legal effects and perils of enlarging the definition of genocide through national norms.

– Lector-invitat la Universitatea-Ruhr Bochum (Ruhr-Universität Bochum) în cadrul cursului de Drept Internațional Penal ținut de prof.dr. Sabine Swoboda, 16.12.2019, prezentare: Implementing the international criminal law norms.

– Seminarul Internațional „Fourth Vertex of a Triangle”, organizat de Facultatea de Drept și Administrație a Universității din Cracovia, Cracovia, Polonia, 10-12.10.2019, lucrare: The rights of the victim in the criminal trial. Study case: Romania.

– Vorbitor, Dezbatere organizată pentru proiecția filmului „Justice 2.0” al Platformei Europene pentru Memorie și Conștiință în cadrul Festivalului de Film Istoric din Gdynia, Polonia, 27.09.2019.

– Conferința Internațională „Roads to 20th Century Totalitarianism – the Turning Points”, organizată de Platform of European Memory and Conscience, Praga, Republica Cehă, 28.06.2018, lucrare: Judging the crimes of Communism în Romania. From Ceaușescu to Vișinescu and onward to the Children’s File.

– Conferința Internațională „Fațete ale comunismului în România și în R(A)SS Moldovenească. Politică, Societate și Economie”, organizată de Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea de Stat din Moldova și Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Iași, 21-22.06.2018, lucrare Povestea unei infracțiuni contra umanității: căminele pentru minori nerecuperabili

– Conferința internațională „Transcending Borders – Redrawing perspectives”, organizată de Centrul de Studii Inter-Americane, Universitatea din Graz, Austria, Graz, 04-06 mai 2018, lucrare în co-autorat cu Ionuț Marcu Controlling the Border(s) of Socialist Romania (1965-1989): A Centre-Periphery Approach.

– Conferința internațională „Between fear and elucidation. Coming to terms with the communist past in South-East Europe”, organizată de Universitatea Catolică din Croația în colaborare cu Fundația Konrad Adenauer – Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est, Croația, Zagreb, 24 aprilie 2018, prezentarea Transitional Justice in Romania: a critical perspective.

– Simpozionul internațional „Uses of the Past – Menneisyyspolitiikat”, organizat de Universitatea din Jyväskylä, Finlanda, Jyväskylä, 08-10.11.2017, lucrarea Using the crimes of the past to promote the justice system of today: the case of the Romanian criminal transitional justice.

– Lector în cadrul proiectului „Protecția drepturilor omului şi a libertăților fundamentale în faza de urmărire penală”, organizat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cadrul programului de formare continuă al procurorilor, septembrie 2017 – mai 2018, cu lucrarea dezvoltată și prezentată împreună cu Radu Preda „Regimul comunist și dimensiunea lui criminală. Introducere istorică și consecințe legale actuale”.

– Lector în cadrul Universității de Vară de la Râmnicu Sărat 2017, organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, 20-25.08.2017, având prezentarea „Abuzuri săvârșite în timpul regimului comunist pentru care încă mai poate fi angajată răspunderea juridică a făptuitorilor”.

– Conferința internațională „Transition without justice”, organizată de Institutul pentru Filosofie și Teorie Socială, Universitatea din Belgrad, Belgrad și Novi Sad, 22-23.09.2016, lucrarea Romanian Transitional Criminal Justice: The story of five trials and a failure;

– Lector în cadrul Universității de vară de la Râmnicu Sărat 2016, organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, 21-28.08.2016, având prezentarea „Provocările justiției de tranziție”.

– Conferința Națională „Drepturile omului în regimurile comuniste: între propagandă și adevăr istoric”, organizată de Institutul Național pentru Studierea Totalitarismului, Academia Română, București, 10-11.12.2015, lucrarea Incidența dreptului internațional asupra instituției juridice a morții suspecte în contextul justiției de tranziție

– Conferința internațională „Justice in Communist and Post-communist Regimes”, organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, București, 07-10.10.2015, lucrarea The evolution of the legal provisions of the relevant Romanian legislation on the punishing of Romanian Communist Regime abuses.

Proiecte în mediul universitar

– Coorganizator al Sesiunii de Dezbateri în Teoria Generală a Dreptului și Drepturi Noi, eveniment organizat pentru studenți la Facultatea de Drept a Universității din București, 10 decembrie 2019.

– Vorbitor la invitația asociației studențești Amicus București, cu prezentarea Câteva considerații (non-)juridice privind justiția de tranziție post-comunistă, ținută la Facultatea de Drept a Universității din București, 03 decembrie 2019.

– Vorbitor, conferința „Alte Perspective, organizată de Asociația Studenților în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea din București, 22 octombrie 2019

– Coorganizator al Sesiunii de Dezbateri în Teoria Generală a Dreptului și Drepturi Noi, eveniment organizat pentru studenți la Facultatea de Drept a Universității din București, 20 decembrie 2018.

– Coautor subiecte și membru în juriu, Concurs de Drept Constituțional „România – stat de drept”, dezvoltat de Asociația pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică în colaborare cu Universitatea Europei de Sud-Est Lumina și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 10.05.2015.

– Cocoordonator al Sesiunii de Dezbateri pe Doctrine Juridice/Teoria Generală a Dreptului „Drept, justiție, dreptate”, desfășurată în cadrul Facultății de Drept, UniBuc, 24.04.2015

– Vorbitor în cadrul proiectului „Civismul, opțional?” dezvoltat de Asociația pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică (APCRC) cu tema „Provocările democrației”, București, aprilie 2015

– Voluntar NKA Foundation, Ghana (Platforma OnlineVolunteering.org), 2014

– Coordonator al Sesiunii de Dezbateri pe Doctrine Juridice/Teoria Generală a Dreptului „Probleme contemporane privind definiția dreptului”, desfășurată în cadrul Facultății de Drept, UniBuc, 07.05.2014

– Participant în cadrul Programului de formare „Promovarea integrității și responsabilității sociale în România”, dezvoltat de Transparency Internațional Romania, octombrie 2012 – mai 2013.

– Cocoordonator al Sesiunii de Dezbateri pe Doctrine Juridice/Teoria Generală a Dreptului „Formarea Dreptului. Principalele momente ale evoluției in istoria dreptului”, desfășurată în cadrul Facultății de Drept, UniBuc, 07.12.2012.

%d bloggers like this: