Home

Ubi societas, ibi jus

Un centru – A center

Centrul pentru Etică, Drept și Educație este o organizație de tip thinktank, menită să centralizeze eforturile individuale pe care membrii ei le depun pentru dezvoltarea domeniilor lor de interes.

The Center for Ethics, Law and Education is a thinktank with the objective of centralising the individual efforts of its members for the development of their areas of interest.